Hair Calling.

Når Muhammed ikke vil komme til bjerget, må bjerget komme til Muhammed.